Specifieke onderwijsbehoeften van kleuters
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Kind op Maandag is een methode voor het godsdienstonderwijs op de basisschool. Kinderen leren hoe Bijbelverhalen raken aan hun eigen leven.
God houdt van Zijn schepping (opzeggen)
Kijk eens naar de vogels - Elly en Rikkert
(Advertentie)
Zing tingeling, een lied voor de Heer maakt je blij
Kom in de kring, kom er maar bij, want je hoort er bij
(Advertentie)
"Kom aan boord" - Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
(Advertentie)
Elly en Rikkert - Daniel in de leeuwenkuil
Vijf broeden en twee vissen - Elly en Rikkert

 

 

Schoenendoosactie 

 

Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om iets concreets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed.  

 

Voor de uitdelingen van de schoenendozen werkt Edukans Schoenmaatjes met een of meerdere lokale partnerorganisaties per land. Zij kennen het land, weten hoe ze de schoenendozen het land in krijgen, waar ze het beste kunnen uitdelen en zorgen voor een correcte uitdeling van de schoenendozen.

Ieder jaar bespreekt Schoenmaatjes met de organisaties hoe veel schoenendozen ze dat jaar willen en kunnen uitdelen. De organisaties maken een uitdeelplan en een begroting. Na afloop doen zij schriftelijk verslag over de uitdelingen.
 

 

 

Actie Kids: Jij dacht aan mij - Marcel en Lydia Zimmer
Met mijn handen samen - Elly en Rikkert
Onze Vader gezongen door Elly en Rikkert
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Sta eens even op als je Jezus lief hebt
Chr. lied- Kijk eens naar de vogels- Elly en Rikkert
(Advertentie)
(Advertentie)
Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Elly en Rikkert
Lied: Jezus is opgestaan en Hij leeft Halleluja
Lied: Ik Zag een kuikentje - Elly en Rikkert
Jezus ik wil U bedanken van Marcel en Lydia Zimmer
Mijn God is zo groot , zo sterk en zo machtig